Waar moet u op letten?

Wanneer is iemand ziek en wanneer is iemand beter?

Rond deze onderwerpen bestaan veel vragen. Met deze site geven we op belangrijke vragen antwoord.

U vindt de informatie onder de rubrieken veelgestelde vragen, downloads en handige links.

Waar meld ik iemand ziek of beter?

Uw werknemer ziek of beter melden, doet u in uw verzuimsysteem. Bent u klant van Assist Verzuim? Dan is dat het Assist Verzuim Systeem. U kunt inloggen via de oranje button.

Veelgestelde vragen

  • Ziekmeldingen kunt u eenvoudig doorgeven via ons Assist Verzuim Systeem.

  • Geef elke ziekmelding zo snel mogelijk aan ons door. Zo krijgt u een duidelijk beeld van het ziekteverlof binnen uw organisatie. En kunnen wij snel schakelen op het moment dat het nodig is.

     

  • We hebben dat voor u overzichtelijk weergegeven op deze leaflet (PDF).

  • Er zijn verschillende verlofvormen. Denk aan zwangerschapsverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof. Twijfelt u over de verlofvorm? Neem dan contact op met uw inzetbaarheidsadviseur.

  • Geef de beter melding aan ons door op de eerste dag dat uw werknemer weer aan het werk is. Wanneer uw werknemer een deel van zijn contracturen heeft opgepakt, kunt u een loonwaarde aan ons doorgeven. De loonwaarde is het percentage dat uw werknemer werkt ten opzichte van het daadwerkelijk aantal contracturen.

  • Als uw werknemer zich beter meldt omdat hij zijn eigen werk weer verricht, is hij formeel ook beter. Bij twijfel kunt u vragen of de bedrijfsarts een medische beoordeling kan geven. Ook kunt u een arbeidsdeskundige vragen de belastbaarheid te beoordelen. In uiterste gevallen kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Deze mogelijkheden kunt u bespreken met uw inzetbaarheidsadviseur.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met uw inzetbaarheidsadviseur.

Downloads

Bekijk de leaflet met onze werkwijze volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Handige links

  • www.betermelden.nl